Madde - 1 – TARAFLAR


SATICI: BİSKÜVİ DEKORASYON MOBİLYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Adres: DARÜLACEZE CADDESİ NO: 3/A ADDRESİSTANBUL AVM MAĞAZA NO:31 34382 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon : (0212) 210 90 20
E-mail : info@biscuit.com.tr


ALICI: Ad/Soyad/Ünvan:
Adres :
Telefon :
E-mail :

Satıcı ve Alıcı münferiden “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Madde – 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin konusu, SATICI’nın kendisine ait http://shop.biscuit.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

Madde – 3 SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:


Ürün/lerin cinsi ve türü:
Ürün/lerin miktarı:
Ürün/lerin marka/modeli:
Ürün/lerin rengi:
Ürün/lerin satış bedeli:
Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
Teslim edilecek kişi:
Fatura adresi:
Kargo ücreti:
Cayma hakkının kullanılması halinde iade için öngörülen taşıyıcı:

 

Madde - 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya Sözleşme’de belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 gün içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde SATICI, iptal bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’ya nakden ve defaten öder.

4.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) @biscuit.com.tr bitişimli siparişle ilgi adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

4.10. 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

4.11. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.


Madde - 5 CAYMA HAKKI:


ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya 1. maddede belirtilen faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde yer verilen istisnalara dahil olmaması şarttır. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde tahsil edilen tüm ödemeler ALICI’ya ödenir. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünün, SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla iade edilmemesi halinde gönderim bedeli ALICI’ya ait olacaktır.

 

Madde – 6 CAYMA HAKKI KAPSAMI

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

Madde - 7 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

Madde – 8 - BİLDİRİMLER

Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul eder ve adres değişikliklerinin diğer Taraf’a noter kanalı ile ve yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin muteber olduğunu, kanunen geçerli tebligatın bütün sonuçlarını haiz olacağını beyan ve kabul ederler.

SATICI
BİSKÜVİ DEKORASYON MOBİLYA TEKSTİL SANAYİ
VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
 
ALICI
 
 
 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.